Röda mattan - för extra VIP- och festkänsla. 5 meter lång (2x2,5 m).
Hyrpris 500:-.